Вътрешни комуникации

Share

Успехът на една компания е невъзможен без добре мотивирани и продуктивни служители. Добрите заплати и бонусите са основни и базови условия за това, но недостатъчни. Необходимо е да се спечелят сърцата и умовете на служителите, а това неминуемо минава през това да разбираме нуждите им, да чуваме мнението им, да ги направим съпричастни към амбициите и целите на компанията и да ги държим информирани за всичко, което се случва в нея. За да бъде една компания предпочитаният работодател, тя трябва да инвестира в служителите си и да комуникира с тях със същия ентусиазъм, с който го правим, когато се опитва да спечели и задържи клиентите си. Необходимо е да се изгради и подържа силна емоционална връзка между хората в организацията от една страна и компанията и висшия й мениджмънт от друга, за да се създаде силна корпоративна култура. С експертизата и опита, които притежават, експертите на Алфа Комюникейшънс Консултинг може да помогнат много в това отношение.

Едно от първите неща, които изследваме в работата с нашите клиенти, е да разберем съществуващата култура в организацията. Проучваме задълбочено навиците и разбиранията на служителите, след което пристъпваме към изработването на комуникационна програма, чиято цел е да изгради, промени или укрепи корпоративното поведение в организацията.

Ето няколко причини, за да ни ангажирате:

  • Предстои сливане или придобиване и искате да обедините две различни култури
  • Бизнесът ви се разраства бързо и желаете да подсилите корпоративната култура
  • Разширявате дейността си и наемате голям брой нови служители
  • Има голямо текучество на персонала и служителите ви не са щастливи
  • Напускат най-добрите ви служители
  • Бизнесът ви е в криза и ви е трудно да мотивирате хората
  • Желаете да сте лидер във вашия сектор

Работим в синхрон, за да изградим силна корпоративна култура сред служителите и за да подобрите комуникацията си с тях.

Социални мрежи

Twitter Facebook Linked in

Контакти с нас

Алфа Комюникейшънс Консултинг

София 1618
ул. „Родопски извор” 64, ет. 1, ап. 1

Тел./Факс: + 359 (0) 2 47 12 600
Мобилен: + 359 (0) 886 312 672

e-mail: office@alfacommunications.net
www.alfacommunications.net

" /> My Title page contents