Ние

Корпоративни комуникации
Финансови комуникации
Връзки с институциите
Позициониране като работодател
B2B комуникации
Корпоративна социална отговорност
Кризисен PR
Продуктово позициониране
Маркетинг на съдържанието
Маркетинг в социалните мрежи
Е-мейл маркетинг
Google реклама
Оптимизация за търсачки
Wordpress бизнес страници
Копирайт
Е-търговия

Клиенти

Client

Еврохолд

We did

#content marketing #media relations #employer branding #public affairs #corporate/financial/ crisis communication #b2b #product communications #events #public affairs

Client

Eлектрохолд

We did

#content marketing #media relations #public affairs #corporate/crisis communication #b2b #product communications #events #public affairs

Client

Rafael Advanced Defense Systems

We did

#content marketing #media relations #corporate communications #product communications #events

Client

Евроинс

We did

#content marketing #media relations #employer branding #public affairs #corporate/financial/ crisis communication #b2b #product communications #events

Client

IAI ELTA Systems

We did

#content marketing #media relations #corporate communications #product communications #events #social media marketing

Client

Varengold Bank

We did

#content marketing #media relations

Client

Бяла Карта

We did

#content marketing #media relations

Client

АСВ

We did

#content marketing #email marketing #media relations #social media marketing #employer branding #corporate/financial communication

Client

Ендевър

We did

#media relations

Client

ПОД Бъдеще

We did

#media relations #email marketing #b2b #corporate/financial/ crisis communication

Client

Съдърланд

We did

#employer branding #media relations

Client

Easy Credit

We did

#content marketing #media relations #employer branding #public affairs #corporate/financial/ crisis communication #b2b #product communications #events

Client

Vivacredit

We did

#content marketing #media relations #employer branding #public affairs #corporate/financial/ crisis communication #b2b #product communications #events

Client

Mentalist

We did

#content marketing #email marketing #social media marketing #media relations

Client

Oli

We did

#content marketing #email marketing #social media marketing #media relations #events

Client

Medichome

We did

#content marketing #email marketing #social media marketing #media relations #events

Client

Millenium Club

We did

#public affairs #media relations #events

В числа

52512

съобщения; очерци; статии; анализи; истории; интервюта; блог постове

84

(е)-бюлетини, издания, брошури, (е)-книги, наръчници

165

уеб видеа, аудио записи, речи, позиции, експертни мнения, цитати

22

разрешени корпоративни кризи

45

събития, проекти, кампании